Subsidie / Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in
energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Met de EIA heeft u
dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Budget
EUR 145 miljoen aan fiscaal voordeel. De Energie-investeringsaftrek is een fiscaal instrument.

Doel en hoogte van de EIA
Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing
van duurzame energie. Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie,
kunt u via de EIA 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming.
Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt ongeveer
11% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek.
In 2009 kunt u per ondernemer/fiscale eenheid over maximaal EUR 113 miljoen aan energie-investeringskosten
EIA aanvragen.

Bedrijfsmiddelen
De EIA kent vier toepassingsgebieden, te weten: gebouwen, apparaten & processen, transport en duurzame
energie. De energielijst bepaalt welke bedrijfsmiddelen voor EIA in aanmerking komen. Als een energieadvies
leidt tot een energie-investering, komen de kosten van dit advies voor EIA in aanmerking.

EIA aanvragen
Op de website van de EIA wordt uitgelegd hoe u kunt aanvragen. Binnen enkele minuten weet u of uw
investering in aanmerking komt voor EIA. U kunt dan meteen een aanvraag indienen door het aanvraagformulier
in te vullen en op te sturen naar het Bureau IRWA in Breda. U moet binnen drie maanden na het aangaan van
de verplichtingen een aanvraag hebben ingediend.

Let op! Een EIA-aanvraag kan tot 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend
bij Bureau IRWA. De verplichting tot de investering moet uiterlijk eind 2009 worden aangegaan. Dan kan binnen
drie maanden EIA aangevraagd worden. Uiterlijk 31 maart 2010 moeten alle aanvragen binnen zijn.


<< Terug